Geen absoluut ontslagverbod tijdens ziekte

Geen absoluut ontslagverbod tijdens ziekte   Het is een hardnekkig misverstand te denken dat een werknemer niet ontslagen kan worden ingeval van ziekte.   Ontslag tijdens ziekte   In de wet is weliswaar een ontslagverbod wegens ziekte opgenomen maar dit is geen absoluut ontslagverbod. De hoofdregel luidt: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte…

Ontslag na 1 juli 2015 is moeilijker geworden

Ontslag na 1 juli 2015 is moeilijker geworden     Zeker in gevallen waarin een ontslagdossier niet optimaal is kan de conclusie worden getrokken dat het verlenen van een ontslag na 1 juli 2015 moeilijker is geworden.   Onder het voor 1 juli 2015 geldende recht kon een  een minder sterk ontslagdossier vaak gecompenseerd worden…

Verschillende verjaringstermijnen voor ondernemers en particulieren

Verschillende verjaringstermijnen voor ondernemers en particulieren Het maakt voor ondernemers nogal een verschil of contracten worden gesloten met andere ondernemers of met particulieren. Particulieren zijn consumenten in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW). Indien een particulier een auto koopt dan is dat ‘consumentenkoop’. In artikel 7 lid 5 BW wordt aangegeven dat een overeenkomst…

De (mondelinge) koopovereenkomst van een woning

De (mondelinge) koopovereenkomst van een woning Sinds de invoering van de Wet Koop Onroerende Zaken is een mondeling gesloten koopovereenkomst met betrekking tot een particuliere woning met een particuliere koper niet meer geldig. De wet schrijft voor dat in een dergelijk geval de koop schriftelijk moet worden vastgelegd wil zij geldig zijn. Na mondelinge overeenstemming…

Uitschelden klant niet ernstig verwijtbaar !

Uitschelden klant niet ernstig verwijtbaar !   De hieronder te bespreken zaak betrof een medewerkers van een callcenter dat voor enkele grote opdrachtgevers, waaronder de Nederlandse Staatsloterij werkzaam is. De medewerkster was sedert januari 2000 in dienst bij de werkgever.   De medewerkster was vanaf 2009 bij beoordelingsgesprekken meerdere keren door haar werkgever aangesproken  op…

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag   In ons land is het relatief eenvoudig om een conservatoir beslag te leggen.   In principe is het mogelijk om op alle goederen van de schuldenaar conservatoir beslag te leggen zoals onroerende zaken, roerende zaken, aandelen, salaris, bankrekening en andere eventuele vorderingen.   Daarvoor is vereist dat verlof wordt gevraagd aan de…

Grote veranderingen voor berekening van kinderalimentatie door een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Grote veranderingen voor berekening van kinderalimentatie door een recente uitspraak van de Hoge Raad.   Bij het opstellen van een berekening ten behoeve van kinderalimentatie worden eerst de kosten van het kind/de kinderen bepaald. Dit vindt plaats aan de hand van zogenaamde Nibud tabellen. Daarin wordt, afhankelijk van de leeftijd van het kind/de kinderen, de…