Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht

Plichtsverzuim in het ambtenarenrecht     Een ambtenaar is verplicht om de uit de functie voortvloeiende plichten nauwgezet en ijverig te vervullen. Kortom; de ambtenaar dient zich te gedragen van een goed ambtenaar verwacht mag worden. Indien een ambtenaar zijn/haar verplichtingen niet nakomt, of iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar betaamt, kan sprake…

Strafontslag van een ambtenaar

Strafontslag van een ambtenaar   De zwaarste disciplinaire straf die aan een ambtenaar kan worden opgelegd is het strafontslag. Een strafontslag heeft verstrekkende gevolgen. De loonbetaling zal direct worden stopgezet en een in principe bestaat geen recht op een WW- uitkering. Een strafontslag valt te vergelijken met een ontslag op staande voet van een werknemer.…