Een “gewichtige” zaak

Een  “gewichtige” zaak   Op de avond van 29 oktober 2013 hebben huurders vanwege acute medische problemen een ambulance laten komen. Het gearriveerde ambulancepersoneel besloot  dat de huurster met spoed naar een ziekenhuis diende te worden gebracht. De ambulanceverpleegkundigen hebben de hulp van de brandweer ingeschakeld, omdat zij niet in staat waren om huurster zelfstandig…

Een verborgen gebrek: wat moet ik doen?

Een verborgen gebrek: wat moet ik doen?   In de wet staat een bepaling die een koper verplicht om tijdig te reageren als hij een gebrek heeft ontdekt in of aan hetgeen hij heeft gekocht. Dit wetsartikel verplicht de koper ‘binnen bekwame tijd’ nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken…

Opzegverbod is niet hetzelfde als ontslagverbod

Opzegverbod is niet hetzelfde als ontslagverbod   Medio oktober 2014 heeft de werkgever aan de zwangere werkneemster laten weten dat de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd omdat haar haar functie overtallig is. Vervolgens dient de werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter   De werkneemster verweert zich in de procedure onder meer  met de stelling dat…

Melden concreet uitzicht op nieuwe baan bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst

  Melden concreet uitzicht op nieuwe baan bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst   Op 25 november 2014 heeft het Hof Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever weigerde de ontslagvergoeding aan de werknemer te betalen. De werkgever had namelijk in de vaststellingsovereenkomst een clausule opgenomen waarmee de werknemer verklaarde dat hij op…

Onjuiste omzetprognose; geslaagd beroep op dwaling

Onjuiste omzetprognose; geslaagd beroep op dwaling   Een franchisenemer had in de onderhandelingsfase met Albert Heijn een omzetprognose verstrekt gekregen waarin de omzetten voor het te openen filiaal voor de eerste drie jaren waren geprognotiseerd. De omzetten vallen echter structureel tegen. De franchisenemer kwam er vervolgens achter dat er door Albert Heijn een andere prognose…

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag een geheime opname van een telefoongesprek al dan niet aangemerkt moeten worden als onrechtmatig verkregen bewijs.   Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waardering van het bewijs aan het…

Tegen finale kwijting?

Tegen finale kwijting? Een werkgever en een werknemer kunnen over verschillende onderdelen van de arbeidsovereenkomst van mening verschillen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een afrekening van reiskosten of van variabele beloning. Meestal zal in onderling overleg een oplossing worden gevonden. Maar dat is niet altijd het geval. Naast dat de werkgever en de werknemer problemen…

Geldlening bewezen door geheime geluidsopname

In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag een geheime opname van een telefoongesprek al dan niet aangemerkt moeten worden als onrechtmatig verkregen bewijs. Art. 152 Rv bepaalt dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd en dat de waardering van het bewijs aan het oordeel van de rechter is overgelaten,…