Consequenties nieuwe wetgeving voor proeftijdbeding en non concurrentiebeding

Consequenties nieuwe wetgeving voor proeftijdbeding en non concurrentiebeding     In deze column is al eerder aandacht besteed aan de nieuwe arbeidswetgeving (WWZ) Er zal veel veranderen. Hieronder zal aandacht worden besteed aan de consequenties voor het proeftijdbeding en het non concurrentiebeding.   Proeftijdbeding   De mogelijkheid om een proeftijd overeen te komen zal worden…

Onrechtmatige hinder in het burenrecht

Onrechtmatige hinder in het burenrecht   Overhangende takken, blaffende honden geluidsoverlast, verminderde lichtval of uitgebreide bouwplannen zijn voorbeelden van overlast waarmee u geconfronteerd kan worden. In ons dichtbevolkte land zullen veel vormen van hinder geduld moeten worden.   In bepaalde gevallen kan de hinder zodanige vormen aannemen dat sprake is van onrechtmatige hinder.   Artikel…

Transitievergoeding, transitiekosten en inzetbaarheidskosten

Transitievergoeding, transitiekosten en inzetbaarheidskosten   Op 1 juli 2015 treden de bepalingen met betrekking tot de transitievergoeding in werking als gevolg van de (verdere) invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Van deze vergoeding mogen onder bepaalde voorwaarden zogenaamde transitiekosten en inzetbaarheidskosten worden afgetrokken.   Transitiekosten   Dit betreft kosten van maatregelen in verband…

Disfunctioneren, ontslag en de ontslagbescherming

Disfunctioneren, ontslag en de ontslagbescherming   Ook een disfunctionerende werknemer wordt tot op zekere hoogte door de wet beschermd.  De werkgever heeft de plicht om alles in het werk te stellen om tot een verbetering van het functioneren van de werknemer te komen.   Melding van disfunctioneren:   Dit betekent dat uitgelegd moet worden waar…

Ontslag wegens disfunctioneren

Ontslag wegens disfunctioneren In de wet is de term disfunctioneren niet opgenomen. In de rechtspraak wordt aangenomen dat hiervan sprake is indien niet wordt voldaan aan de functie-eisen.   Hierover kan soms onduidelijkheid bestaan omdat de functie-eisen niet goed zijn vastgelegd.   Er dienen aan een aantal eisen te zijn voldaan, voordat overgegaan kan worden…

Wijzigingen ontslag op staande voet per 1 juli 2015

Wijzigingen ontslag op staande voet per 1 juli 2015 In deze column is al aandacht besteed aan de wijzigingen per 1 juli a.s. gevolg van de Wet Werk en Zekerheid. Enkele belangrijke wijzigingen betreffen de verplichte ontslagroute (ontslag via het UWV voor bedrijfseconomisch ontslag en via de kantonrechter voor andere ontslagredenen), alsmede de invoering van…

Doorbreking geheimhouding bij mediation?

Doorbreking geheimhouding bij mediation?   Het is gebruikelijk dat partijen bij een mediation schriftelijk overeenkomen dat aan derden, onder wie begrepen rechters, geen mededelingen te doen over het verloop van de mediationprocedure, de daarbij ingenomen standpunten en voorstellen. Een dergelijke clausule is van groot belang om te waarborgen dat partijen vrijuit en in vertrouwelijkheid met…

Wanneer is sprake van disfunctioneren?

Wanneer is sprake van disfunctioneren?   In de wet is de term disfunctioneren niet opgenomen. In de rechtspraak wordt aangenomen dat hiervan sprake is indien niet wordt voldaan aan de functie-eisen.   Hierover kan soms onduidelijk bestaan omdat de functie-eisen niet goed zijn vastgelegd.   Er dienen aan een aantal eisen te zijn voldaan voordat…