Pas op met contractuele boetes

Pas op met contractuele boetes   Een bedrijf had medio december 2011 met Proximedia een  overeenkomst gesloten voor de duur van 48 maanden, uit hoofde waarvan Proximedia de verplichting op zich had genomen de middelen in werking te stellen om advertenties van het bedrijf op de zoekmotor van Google te plaatsen en campagnes aan te…

Verjaring en erfgrens

Verjaring en erfgrens   In de praktijk ontstaan veel geschillen met betrekking tot de erfgrens tussen twee percelen. De vraag rijst dan vaak of al dan niet sprake is van verjaring.   Als buurman A een deel van de grond van zijn buurman B in gebruik heeft, kan er na verloop van tijd sprake zijn…

Werknemer mailt vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé adres: geen onrechtmatige daad!

Werknemer mailt vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé adres: geen onrechtmatige daad!   De rechtbank Gelderland moest zich recentelijke buigen over een zaak waarbij een werknemer een lijst met vertrouwelijke gegevens van zijn werkcomputer naar zijn privé e mail adres had verzonden. Dit vond plaats niet lang voordat hij per september 2014 vertrok…

Hoe privé is het privé leven van een werknemer?

Hoe privé is het privé leven van een werknemer?   Een werkgever heeft belang bij gemotiveerd en gezonde medewerkers aangezien dit de arbeidsprestaties ten goede komt.   Hoe ver mag een werkgever gaan om een werknemer te stimuleren om gezond te leven zonder inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van de werkgever die wordt…

Onrechtmatige hinder in het burenrecht

Onrechtmatige hinder in het burenrecht   Overhangende takken, blaffende honden geluidsoverlast, verminderde lichtval of uitgebreide bouwplannen zijn voorbeelden van overlast waarmee u geconfronteerd kan worden. In ons dichtbevolkte land zullen veel vormen van hinder geduld moeten worden.   In bepaalde gevallen kan de hinder zodanige vormen aannemen dat sprake is van onrechtmatige hinder.   Artikel…

Het concurrentiebeding: meer vrijheid voor de werknemer

  Het concurrentiebeding: meer vrijheid voor de werknemer   Tot 1 januari 2015 konden de werkgever en de werknemer een concurrentiebeding met elkaar overeenkomen, zolang het maar schriftelijk was vastgelegd. Als gevolg van een dergelijk beding wordt de werknemer beperkt in de keuze van een nieuwe werkgever. Het was daarbij  niet van belang of de …